Z dniem 9 lipca 2018 r. weszła w życie nowelizacja art. 118 Kodeksu cywilnego, na mocy której skróceniu uległ ogólny termin przedawnienia roszczeń pieniężnych z lat dziesięciu do lat trzech.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisu art. 118 Kodeksu cywilnego, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.