Fundacja Auditorium od początku swojego istnienia aktywnie angażuje się w realizację nieodpłatnej pomocy prawnej , nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na rzecz osób potrzebujących.

Począwszy od roku 2017 Fundacja Auditorium nieprzerwanie i z powodzeniem realizuje zadania zlecone z administracji rządowej polegające na prowadzeniu Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Nieodpłatnej Mediacji na terenie województwa wielkopolskiego.

W roku 2023 Fundacji Auditorium powierzone zostały do prowadzenia:

  • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na obszarze powiatu jarocińskiego, zlokalizowany w Jarocinie, Jaraczewie, Kotlinie oraz Żerkowie
  • Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na obszarze powiatu jarocińskiego, zlokalizowany w Jarocinie, Jaraczewie, Kotlinie oraz Żerkowie
  • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na obszarze powiatu krotoszyńskiego, zlokalizowany w Koźminie Wielkopolskim oraz w Zdunach
  • Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na obszarze powiatu krotoszyńskiego, zlokalizowany w Krotoszynie
  • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Nieodpłatnej Mediacji na obszarze powiatu średzkiego, zlokalizowany w Dominowie, Krzykosach, Nowym Mieście nad Wartą oraz w Zaniemyślu.

Ponadto Fundacja z dużym zaangażowaniem i powodzeniem realizuje zadania z zakresu edukacji prawnej i mediacji.

Zadania realizowane są zgodnie z zasadami  wynikającymi z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ze środków pochodzących z budżetu Państwa, które to środki przekazywane są w ramach dotacji celowych.

Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji, jak również harmonogram dyżurów, podczas których możliwe jest uzyskanie pomocy w powiecie jarocińskim, krotoszyńskim oraz w powiecie średzkim.