Fundacja Auditorium powołana została do życia na początku 2015 roku w celu świadczenia pomocy osobom potrzebującym, w tym w szczególności osobom starszym, niepełnosprawnym oraz osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Do głównych zadań Fundacji należy pomoc prawna i doradztwo prawne na rzecz osób fizycznych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz organizacji non profit. Fundacja, dzięki współpracy z radcami prawnymi, adwokatami i doradcami podatkowymi, od początku swojego istnienia świadczy bezpłatne porady prawne z zakresu różnych dziedzin prawa, w tym prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, prawa pracy i prawa podatkowego. Dodatkowo Fundacja każdego roku bierze czynny udział w ogólnopolskich akcjach udzielania bezpłatnych porad prawnych, takich jak „Niebieski parasol”, organizowany przez Krajową Izbę Radców Prawnych.

Ponadto Fundacja prowadzi różnego rodzaju nieodpłatne szkolenia i wykłady, mające na celu poszerzenie świadomości prawnej społeczeństwa, jak również angażuje się w ochronę praw konsumentów i osób ubezpieczonych, reprezentując ich interesy przed stosownymi organami i instytucjami.

Do celów Fundacji należy także udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz świadczenie nieodpłatnej mediacji, jak również propagowanie innych form polubownego załatwiania sporów. Ponadto Fundacja Auditorium aktywnie działa w zakresie edukacji prawnej w celu podniesienia ogólnego poziomu świadomości prawnej wśród lokalnej społeczności.